Postopek pridobitve soglasja

Postopek pridobitve soglasja upravljavca smučišča za opravljanje organiziranega poučevanja smučanja

Na podlagi določb 16. člena ZVSmuč mora strokovni delavec pridobiti soglasje upravljavca smučišča. Zato predlagamo, da se vse strokovno usposobljene smučarske kadre o tem obvesti in se jim posreduje spodnji obrazec (Priloga 1). Inšpektorji za promet in pristojni organi MNZ bodo o tem obvestili vse upravljavce, najbolje pa bi bilo, da bi uradne obrazce bilo mogoče dobiti na blagajnah. V že žigosane in potrjene obrazce s strani upravljavca bi strokovni delavci vpisali vse potrebne podatke, pri čemer je pomembno, da ob osnovnih zahtevanih podatkih v obrazcu obkrožijo stopnjo usposobljenosti (U1, U2, U3, T, Tpro),  vrsto nalepljene licenčne znamke (ZUTS ali IVSI ali ISIA) in ob licenci dopišejo številko ZUTS, ki je na prvi strani Modre kartice (Priloga 2).

Nadzorniki na smučiščih skladno s svojimi pooblastili lahko preverjajo identiteto smučarjev in drugih oseb, ter v primeru ugotovljenih nepravilnosti opozarjajo smučarje in druge osebe oziroma vlagajo pisne predloge za uvedbo postopka pri pristojnem organu (Prometnem inšpektoratu RS). V tem primeru bi se strokovni delavec lahko identificiral s člansko izkaznico SZS-ZUTS (Modra kartica ZUTS) na kateri mora biti poleg vseh navedenih podatkov v spodnji polovici zadnje strani nalepljena veljavna znamka (ZUTS, IVSI ali ISIA) za tekočo smučarsko sezono. Zaradi možnosti ponarejanja dokumentov bodo osnovni podatki vseh nosilcev licenc na vpogled na spletni strani www.zuts.si.

Poudariti velja, da organizirano učenje smučanja pomeni delo učitelja smučanja s skupino ali posamezniki pri čemer gre za kakršnokoli pridobitno dejavnost. V ta sklop ne moremo umestiti organiziranih zimovanj in smučarskih športnih dni, ki potekajo pod vodstvom kompetentnega pedagoškega in strokovnega vodje.

OBRAZEC soglasje upravljavca smučišča za izvajanje organiziranega poučevanja smučanja


Shema postopka pridobitve soglasja upravljavca smučišča:

 

Shema postopka kontrole soglasja upravljavca smučišča:

 

Sprednja stran Modre kartice ZUTS (slika spodaj), iz katere prepišete številko ZUTS na obrazec za pridobitev soglasja upravljalca smučišča.

 

 

Izdelava spletnih strani: Creatim

Copyright © 2007 - 2021 | Smučarska zveza Slovenije | Pravna obvestila | Piškotki | Politika varstva osebnih podatkov