Licenciranje

Olimpijski komite Slovenije je na osnovi 31. člena Zakona o športu, 3. novembra 2010 sprejel Pravilnik o licenciranju strokovnih delavcev v športu z začetkom.
Ker imajo v skladu s določili pravilnika možnost  pridobivanja licenc tudi osebe, ki so strokovno usposobljene in delujejo na področju športa – smučanja, vendar nimajo vplačane članarine (MK ZUTS), jim ZUTS Slovenije omogoča pridobitev le te vendar pod naslednjimi pogoji:

 1. Prijave na licenčne seminarje strokovno usposobljenih oseb (učiteljev smučanja), ki si želijo pridobiti licenco za aktualno sezono potekajo samo na podlagi razpisa pisarne ZUTS Slovenije in preko za to namenjene prijavne aplikacije;
 2. Cena udeležbe na licenčnem seminarju bo bistveno višja kot je za udeležence, ki imajo plačano članarino SZS – ZUTS MK in ga organizira OO ZUTS Slovenije (določena in potrjena bo s strani sekretariata ZUTS Slovenije);
 3. Na licenčnih seminarjih v aktualni smučarski sezoni, lahko skupine na snegu vodijo samo člani izobraževalne vrste pri ZUTS Slovenije.

Pravilnik o licenciranju strokovnih smučarskih kadrov vseh pojavnih oblik smučanja, nordijske hoje in teka ter nordijskega rolanja  in rolkanja

KAKO DO UČITELJA OZIROMA TRENERJA SMUČANJA Z USTREZNO LICENCO ZA DELO NA SNEGU?

Lik učitelja oziroma trenerja smučanja predstavlja znanje, ponos, odgovornost, tradicijo, lepoto in še bi lahko naštevali. Pa vendarle se moramo zavedati, da je pot do vsega naštetega povezana s pridobivanji potrebnih znanj skozi sistem usposabljanja za pridobitev ustreznih strokovnih nazivov. Seveda je potrebno začeti na začetku, hkrati pa moramo poudariti, da strokovno poimenovanje Učitelj/Trener smučanja že dolgo ni več vezan samo na alpsko smučanje, temveč tudi na druge smučarske panoge kot je deskanje na snegu, tek na smučeh, telemark, biatlon, skoke,... Rezultat razvoja smučarske stroke so predvsem skrbno pripravljeni in načrtovani programi usposabljanja za pridobivanje strokovnih nazivov. Ti so glede na možnosti medsebojne prehodnosti in dopolnjevanja in svojo zahtevnost in odgovornost nadgrajeni na sledeč način:

 

Nosilec, predlagatelj in izvajalec usposabljanja na področju smučanja je Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije (ZUTS Slovenije), ki deluje pod okriljem Smučarske zveze Slovenije – Združenja smučarskih panog. Na nižjih stopnjah (1. nivo) pri usposabljanja izvajajo smučarska društva in klubi, v okviru katerih delujejo strokovno usposobljeni učitelji oziroma trenerji smučanja in so kot osnovne organizacije povezani v ZUTS Slovenije. Na višjih stopnjah (2. in 3. nivo) pa je organizator in izvajalec programov ZUTS Slovenije v sodelovanju s Fakulteto za šport.

Poleg množice pogojev, ki so pomembni za ukvarjanje posameznika s smučanjem (socialni, geografski,...), je pogoj za pristop na tečaj usposabljanja za pridobitev najnižjega strokovnega naziva Učitelj (alpskega) smučanja 1. stopnje (U1) minimalna starost 17 let. Pri tem je pomembno vedeti, da kandidat po vseh opravljenih obveznostih lahko prejme diplomo strokovne usposobljenosti šele po dopolnjenem 18. letu starosti. Pogoj za pridobitev hierarhično višjih strokovnih nazivov Učitelj 2. Stopnje (U2), Učitelj 3. Stopnje (U3), Trener (T) in Trener PRO (Tpro) je uspešno opravljena predhodna stopnja, ki jo kandidat lahko izkazuje le z uradno diplomo.

Proces usposabljanja učiteljev oz. trenerjev smučanja je na vsaki izmed stopenj sestavljen iz naslednjih sklopov obveznosti na tečajih usposabljanja:

 • teoretične vsebine v obliki predavanj po programu,
 • praktične vsebine v obliki izvedba vaj na snegu po programu,
 • izpit iz obvladanja teoretičnega znanja pod nadzorom članov DIK,
 • izpit iz obvladanja praktičnega znanja,
 • opravljanje obvezne prakse.

Tečaj usposabljanja za pridobitev strokovne usposobljenosti na nižji ravni (U1 in U2) lahko v okviru osnovnih organizacij ZUTS (OO-ZUTS) organizira in vodi izključno vodja tečaja usposabljanja z ustrezno licenco v OO ZUTS kjer je član ZUTS. Ta je odgovoren za količinsko in vsebinsko ustrezno izvedbo vseh segmentov tečaja usposabljanja. Odgovoren je, da teoretična predavanja predavajo licencirani predavatelji, delo na snegu pa lahko vodijo samo licencirani člani demonstratorskih vrst ZUTS Slovenije. Tako teoretični kot tudi praktični izpit morajo vsi kandidati opraviti v skladu s pravili in pred člani Državne izpitne komisije (DIK), zadnja obveznost in pogoj pred pridobitvijo usposobljenosti pa je opravljena praksa pod nadzorom licenciranega mentorja v okviru ene od šol smučanja oziroma v eni od OO-ZUTS.

Z zaključkom tečaja in pridobitvijo strokovnega naziva pa proces učenja in dopolnjevanja znanja še zdaleč ni zaključen. Na nek način smo torej šele na začetku in če želimo delat dobro, moramo svoje znanje sproti dopolnjevati z vedno novimi informacijami v zvezi z aktualnim napredkom smučarskega športa. Ker si že vrsto let prizadevamo, da bi delo strokovnih smučarskih kadrov potekalo strokovno in varno, smo v skladu z zakonodajo uvedli licence za delo v tekoči smučarski sezoni. Skladno z Zakonom o varnosti na smučiščih (4. člen, 17. alineja in 16. člen) mora vsak učitelj oziroma trener ob pridobljeni strokovni usposobljenosti imeti tudi ustrezno licenco za delo. Če strokovna usposobljenost predstavlja uradni dokument o pridobljeni smučarski »izobrazbi«, pridobljena licenca pomeni dokazilo, da je učitelj oz. trener seznanjen z najnovejšimi informacijami na področju razvoja omenjenega športa.

Shematični prikaz možnosti pridobitve licenc na področju smučanja:

Vsak učitelj smučanja naj bi praviloma bil član Smučarske zveze Slovenije, znotraj te pa tudi ZUTS Slovenije. Svoje članstvo lahko izkazuje z Modro kartico – ZUTS, na kateri je jasno vidna tudi vrsta in stopnja njegove usposobljenosti (npr. Učitelj alpskega smučanja 3. stopnje, Učitelj deskanja na snegu 2. stopnje,…itd.). Posamezne stopnje se na področju smučanja tako z vidika vsebine kot tudi obsežnosti programa dopolnjujejo in nadgrajujejo, za delo na terenu pa so različno usposobljeni učitelji preko SZS-ZUTS Slovenije opravičeni do naslednjih uradnih licenc (uradne znamke), ki so v nalepljene na hrbtni strani Modre kartice:

 1. licenca ZUTS; veljavna izključno v slovenskem prostoru, do nje pa so opravičeni kandidati s strokovnim nazivom Učitelj 1. stopnje in kandidati s pridobljenimi višjimi nazivi strokovne usposobljenosti,
 2. licenca IVSI (Internationaler Verband für Ski Instructoren);amaterska mednarodno veljavna licenca, do nje pa so opravičeni kandidati s strokovnim nazivom Učitelj 2. stopnje in kandidati s pridobljenimi višjimi nazivi strokovne usposobljenosti (Učitelj 3. stopnje, Trener in Trener PRO),
 3. licenca ISIA (International Ski Intrucor Association); profesionalna mednarodno veljavna licenca, do nje pa so opravičeni kandidati s strokovnim nazivom Učitelj 3. stopnje in kandidati s pridobljenimi višjimi nazivi strokovne usposobljenosti (Trener PRO).

MODRA KARTICA ZUTS bo hkrati licenčna izkaznica
(zadnja stran MK):

 

 

Izdelava spletnih strani: Creatim RP

Copyright © 2007 - 2019 | Smučarska zveza Slovenije | Pravna obvestila | Piškotki | Politika varstva osebnih podatkov