Skupščina Smučarske zveze Slovenije


Vsi člani in članice (društva)
Smučarske zveze Slovenije – združenja smučarskih panog

V A B I L O
na redno letno skupščino SZS

Spoštovani,

predsednik Smučarske zveze Slovenije – združenja smučarskih panog (v nadaljevanju SZS), skladno z 22. členom veljavnega Statuta, ki ga je SZS sprejela dne 3. 9. 2019, vljudno vabi vse člane in članice (društva) na redno letno skupščino.

Redna letna Skupščina SZS bo potekala v sredo, 30. 9. 2020 ob 16. uri na sedežu družbe Petrol d.d., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana.


Registracijska komisija bo delovala v preddverju eno uro pred začetkom skupščine. Gradivo za skupščino bo objavljeno skladno z veljavnim Statutom na spletnih straneh SZS.


DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine, preverjanje sklepčnosti in izvolitev organov skupščine:

a. delovnega predsedstva,
b. verifikacijske komisije,
c. zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika.

2. Potrditev zapisnika redne letne skupščine z dne 3. 9. 2019 (PDF).

3. Predstavitev in obravnava poročil za sezono 2019/2020:

a. predsednika SZS (PDF),
b. predsednika NO SZS (PDF),
c. poročil vseh predsednikov zborov:
• Alpsko smučanje (PDF),
• Biatlon (PDF),
• Deskanje na snegu (PDF),
• Smučanje prostega sloga (PDF),
• Smučarski skoki in nordijska kombinacija (PDF),
• Tek na smučeh (PDF),
• Telemark (PDF),
• Združenje učiteljev in trenerjev smučanja (PDF),
d. sodniki (PDF).

4. Sprejem programskih smernic za sezono 2020/2021:

• Alpsko smučanje (PDF),
• Biatlon (PDF),
• Deskanje na snegu (PDF),
• Smučanje prostega sloga (PDF),
• Smučarski skoki in nordijska kombinacija (PDF),
• Tek na smučeh,
• Telemark (PDF),
• Združenje učiteljev in trenerjev smučanja (PDF).

5. Poročila organizacijskih odborov za izvedbo tekmovanj za sezono 2019/2020:

• OO Pokljuka (PDF),
• OK Zlata Lisica Maribor (PDF),
• OK Rogla (PDF),
• OK Ljubno (PDF),
• OK Pokal Vitranc Kranjska Gora (PDF),
• OK Planica (PDF).

6. Sprejem revidiranega letnega poročila za poslovno leto 2019 (PDF).

7. Letna članarina SZS (PDF).

8. Razno.


Ljubljana, 16. 9. 2020

Predsednik SZS
Enzo Smrekar


Vabilo >>>
Število glasov >>>
Pooblastilo >>>


Izdelava spletnih strani: Creatim

Copyright © 2007 - 2021 | Smučarska zveza Slovenije | Pravna obvestila | Piškotki | Politika varstva osebnih podatkov