KOLEDAR IN REZULTATI ZAHODNE REGIJE - 2011/2012

KODA DATUM NAZIV KRAJ REG ORG DIS KAT TEK

OPOMBE

Z01 28.12.2011 POKAL ELAN Kranjska Gora ZAH KRG SL SD 1  Nočna tekma
Z02 28.12.2011 POKAL ELAN Kranjska Gora ZAH KRG SL MD 1  Nočna tekma
Z03 29.12.2011 POKAL ELAN Kranjska Gora ZAH KRG VSL SD 1  Nočna tekma
Z04 29.12.2011 POKAL ELAN Kranjska Gora ZAH KRG VSL MD 1  Nočna tekma
Z05 2.1.2012 POKAL ELAN Stari vrh ZAH APT SL SD 2  
Z06 2.1.2012 POKAL ELAN Stari vrh ZAH APT SL MD 2  
Z07 61.2012 POKAL ELAN Stari vrh ZAH APT VSL SD 2  
Z08 6.1.2012 POKAL ELAN Stari vrh ZAH APT VSL MD 2  
Z09 15.1.2012 POKAL DR. BOBO Valentin ZAH POL VSL CC 1  
Z10 15.1.2012 POKAL DR. BOBO Valentin ZAH POL VSL MC 1  
Z11 15.1.2012 POKAL DR. BOBO Krvavec ZAH TRG VSL CC 1  Rezerva
Z12 15.1.2012 POKAL DR. BOBO Krvavec ZAH TRG VSL MC 1  Rezerva
Z13 18.1.2012 POKAL ELAN Stari vrh ZAH APT SG SD 1  TRG in APT se dogovorita glede
Z14 18.1.2012 POKAL ELAN Stari vrh ZAH APT SG MD 1  na pogoje
Z15 19.1.2012 POKAL ELAN Krvavec ZAH TRG SG SD 2  TRG in APT se dogovorita glede
Z16 19.1.2012 POKAL ELAN Krvavec ZAH TRG SG MD 2  na pogoje
Z17 21.1.2012 POKAL ELAN Sorica ZAH ZEL SL SD 3  
Z18 21.1.2012 POKAL ELAN Sorica ZAH ZEL SL MD 3  
Z19 22.1.2012 POKAL ELAN Kobla ZAH RAD VSL SD 3  Skupa regijska tekma
Z20 22.1.2012 POKAL ELAN Kobla ZAH RAD VSL MD 3  Skupa regijska tekma
Z21 22.1.2012 POKAL DR. BOBO Kobla ZAH RAD VSL CC 2  Skupa regijska tekma
Z22 22.1.2012 POKAL DR. BOBO Kobla ZAH RAD VSL MC 2  Skupa regijska tekma
Z23 28.1.2012 POKAL DR. BOBO Kranjska Gora ZAH KRG VSL CC 3  
Z24 28.1.2012 POKAL DR. BOBO Kranjska Gora ZAH KRG VSL MC 3  
Z25 8.2.2012 POKAL DR. BOBO Soriška planina ZAH BLE VSL CC 4  
Z26 8.2.2012 POKAL DR. BOBO Soriška planina ZAH BLE VSL MC 4  
Z27 25.2.2012 POKAL DR. BOBO Sorica ZAH ZEL SL CC 1  
Z28 25.2.2012 POKAL DR. BOBO Sorica ZAH ZEL SL MC 1  
Z29 26.2.2012 POKAL DR. BOBO Stari vrh ZAH APT SL CC 2  
Z30 26.2.2012 POKAL DR. BOBO Stari vrh ZAH APT SL MC 2  
Z31 26.2.2012 POKAL ELAN Sorica ZAH ZEL VSL SD 4  
Z32 26.2.2012 POKAL ELAN Sorica ZAH ZEL VSL MD 4  
Z33 24.3.2012 POKAL DR. BOBO Krvavec ZAH TRG VSL CC 5  
Z34 24.3.2012 POKAL DR. BOBO Krvavec ZAH TRG VSL MC 5  
Z35 31.3.2012 POKAL DR. BOBO Krvavec ZAH TRG SL CC 3  
Z36 31.3.2012 POKAL DR. BOBO Krvavec ZAH TRG SL MC 3