16. DRŽAVNO PRVENSTVO - DRŽAVNI PRVAKI

  MLAJŠE MLADINKE (90-91)

 

 

 

SL

1  SMODIŠ Nika BLD

 

2  DORNIG Petra BLE

 

3  GLOBOČNIK Sara OLI

VSL

1  ŠTEHARNIK Maruša SLG

 

2  SMODIŠ Nika BLD

 

3  GLOBOČNIK Sara OLI

SG

1  ŠTUHEC Ilka

BRM

 

2  ROBNIK Tina

BRM

 

3  GLOBOČNIK Sara

OLI

DH

1  ŠTUHEC Ilka BRM

   

2  ROBNIK Tina BRM

 

3  KOBAL Ana NOV

Kombinacija

1  SMODIŠ Nika

BLD

 

2  ROBNIK Tina

BRM

 

3  DORNIG Petra

RAD

  MLAJŠI MLADINCI (90-91)

 

 

 

SL

1  GAŠPERIN Timi BLE

 

2  PERNEK Jure BRM

 

3  KLINE Boštjan BRM

VSL

1  GAŠPERIN Timi BLE

 

2  OGORELC Blaž BRM

 

3  DEBELAK Tilen ČRN

 

3  KLINE Boštjan BRM

SG

1  OGORELC Blaž BRM 

 

2  DEBELAK Tilen ČRN 

 

3  KLINE Boštjan BRM 

DH

1  PERNEK Jure BRM

   

2  KLINE Boštjan BRM

 

3  OGORELC Blaž BRM

Kombinacija

1  GAŠPERIN Timi BLE

 

2  KLINE Boštjan BRM

 

3  PERNEK Jure BRM

  STAREJŠE MLADINKE (87-89)

 

 

 

SL

1  ROBNIK Mateja BRM

 

2  MIHOVILOVIČ Nina Katarina APT

 

3  FRANK Barbara BRM

VSL

1  JAZBEC Katja TRŽ

 

2  HERMAN Tesa OLI

 

3  GRANDOVEC Lana OLI

SG

1  FERK Maruša BLD

   

2  HERMAN Tesa OLI

   

3  ROBNIK Mateja BRM

DH

1  FERK Maruša BLD

   

2  BRODNIK Vanja OLI

 

3  JAZBEC Katja TRŽ

Kombinacija

1  KRAVINA Manca BRM

   

2    

   

3    

  STAREJŠI MLADINCI  (87-89)

 

 

 

SL

1  MRAVLJA Anže TRŽ

 

2  JAZBEC Patrik BRM

 

3  FLISAR Filip BRM

VSL

1  MRAVLJA Anže TRŽ

 

2  FLISAR Filip BRM

 

3  JAZBEC Patrik BRM

SG

1  KUERNER Miha BLE 

 

2  SKUBE Matic APT 

 

3  STROJAN Matej OLI 

DH

1  KUERNER Miha BLE

   

2  FLISAR Filip BRM

 

3  MRAVLJA Anže TRŽ

Kombinacija

1  MRAVLJA Anže TRŽ

   

2  FLISAR Filip BRM

 

3  JAZBEC Patrik BRM

  ČLANICE (86-)

 

 

 

SL

1  JAZBEC Katja TRŽ 

 

2  FERK Maruša BLD 

 

3  KOBAL Ana RAD 

VSL

1  FERK Maruša BLD 

 

2  JAZBEC Katja TRŽ 

 

3  KOBAL Ana RAD 

SG

1  ŠTUHEC Ilka

BRM

 

2  FERK Maruša

BLD

 

3  KOBAL Ana

RAD

DH

1  ŠTUHEC Ilka BRM

   

2  RABIČ Urška KRG

 

3  FERK Maruša BLD

Kombinacija

1  FERK Maruša

BLD

 

2  ŠTUHEC Ilka

BRM

 

3  JAZBEC Katja

TRŽ

  ČLANI (86-)

 

 

 

SL

1  VALENČIČ Mitja TRG

 

2  SKUBE Matic APT

 

3  MRAVLJA Anže TRŽ

VSL

1  GORZA Aleš ČRN

 

2  VAJDIČ Bernard UNC

 

3  PERKO Rok TRŽ

SG

1  PERKO Rok TRŽ

 

2  ŠPORN Andrej KRG

 

3  GLEBOV Alek BRM

DH

1  PERKO Rok TRŽ

   

2  ŠPORN Andrej KRG

 

3  GLEBOV Alek BRM

Kombinacija

1  PERKO Rok TRŽ

 

2  ŠPORN Andrej KRG

 

3  FLISAR Filip BRM