15. DRŽAVNO PRVENSTVO - DRŽAVNI ČLANSKI PRVAKI

  MLAJŠE MLADINKE (89-90)

     

SL

1 ŠTUHEC Ilka BRM 
  2 SMODIŠ Nika BLD
  3 GLOBOČNIK Sara RAD

VSL

1 ŠTUHEC Ilka BRM
  2 ŠTEHARNIK Maruša SLG
  3 SMODIŠ Nika BLD

SG

1 BRODNIK Vanja OLI
  2 PRESTEREL Petra BLE
  3 ŠTUHEC Ilka BRM

SM

1 ŠTUHEC Ilka BRM
  2 BRODNIK Vanja OLI
  3 GLOBOČNIK Sara OLI

Kombinacija

1 ŠTUHEC Ilka BRM 
  2 SMODIŠ Nika BLD
  3 KACIL Maša SLG 

  MLAJŠI MLADINCI (89-90)

     

SL

1 GAŠPERIN Timi BLE
  2 JAZBEC Patrik BRM
  3 PODBREŽNIK LEKIČ Jure ČRN

VSL

1 JAZBEC Patrik BRM
  2 GAŠPERIN Timi BLE
  3 PETEK Nejc BRM

SG

1 PODBREŽNIK LEKIČ Jure ČRN
  2 JAZBEC Patrik BRM
  3 PERNEK Jure BRM

SM

1 PETEK Nejc BRM
  2 POTOČNIK Urban BLE
  3 OGORELC Blaž BRM

Kombinacija

1 GAŠPERIN Timi BLE
  2 JAZBEC Patrik BRM
  3 PETEK Nejc BRM

  STAREJŠE MLADINKE (86-88)

     

SL

1 KÜRNER Alenka BLE
  2 FERK Maruša BLD
  3 LAVTAR Katarina RAD

VSL

1 ROBNIK Mateja BRM
  2 KÜRNER Alenka BLE
  3 FERK Maruša BLD

SG

1 ROBNIK Mateja BRM
  2 KÜRNER Alenka BLE
  3 REDENŠEK Maša OLI

SM

1 REDENŠEK Maša OLI
  2 ROBNIK Mateja BRM
  3 KÜRNER Alenka BLE

Kombinacija

1 KÜRNER Alenka BLE
  2 FERK Maruša BLD
  3 MASTNAK Patricia UNC 

  STAREJŠI MLADINCI (86-88)

     

SL

1 KÜRNER Miha BLE
  2 MARKIČ Gašper TRŽ
  3 KRIŽAJ Andrej TRŽ

VSL

1 KÜRNER Miha BLE
  2 MARKIČ Gašper TRŽ
  3 KRIŽAJ Andrej TRŽ

SG

1 STROJAN Matej OLI
  2 KRIŽAJ Andrej TRŽ
  3 ADORJAN Matej BRM

SM

1 KRIŽAJ Andrej TRŽ
  2 MARKIČ GAŠPER TRŽ
  3 KÜRNER Miha BLE

Kombinacija

1 MARKIČ Gašper TRŽ
  2 KRIŽAJ Andrej TRŽ
  3 KÜRNER Miha BLE

  ČLANICE (85-)

     

SL

1 ROBNIK Petra JES
  2 DREV Ana VEL
  3 MAZE Tina  ČRN

VSL

1 ROBNIK Mateja BRM
  2 DREV Ana VEL
  3 KÜRNER Alenka BLE

SG

1 ROBNIK Mateja BRM
  2 BRODNIK Vanja OLI
  3 RABIČ Urška KRG

SM

1 ROBNIK Petra JES
  2 RABIČ Urška KRG
  3 ŠTUHEC Ilka BRM

Kombinacija

1 RABIČ Urška  KRG 
  2 KÜRNER Alenka BLE
  3 ŠTUHEC Ilka BRM

  ČLANI (85-)

     

SL

1 DRAGŠIČ Mitja  BRM 
  2 GORZA Aleš  ČRN 
  3 VALENČIČ Mitja TRG

VSL

1 VALENČIČ Mitja TRG
  2 GORZA Aleš ČRN
  3 ŠPORN Andrej KRG

SG

1 GLEBOV Alek BRM
  2 PERKO Rok TRŽ
  3 ŠPORN Andrej KRG

SM

1 PERKO Rok TRŽ
  2 JERMAN Andrej TRŽ
  3 GLEBOV Alek BRM

Kombinacija

1 ŠPORN Andrej KRG
  2 JAZBEC Janez TRŽ
  3 ZAJC Luka  VUZ