Redna letna skupščina SZS 2020

16.09.2020


Vsi člani in članice (društva)
Smučarske zveze Slovenije – združenja smučarskih panog

V A B I L O
na redno letno skupščino SZS

Spoštovani,

predsednik Smučarske zveze Slovenije – združenja smučarskih panog (v nadaljevanju SZS), skladno z 22. členom veljavnega Statuta, ki ga je SZS sprejela dne 3. 9. 2019, vljudno vabi vse člane in članice (društva) na redno letno skupščino.

Redna letna Skupščina SZS bo potekala v sredo, 30. 9. 2020 ob 16. uri na sedežu družbe Petrol d.d., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana.


Registracijska komisija bo delovala v preddverju eno uro pred začetkom skupščine. Gradivo za skupščino bo objavljeno skladno z veljavnim Statutom na spletnih straneh SZS.


DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine, preverjanje sklepčnosti in izvolitev organov skupščine:

a. delovnega predsedstva,
b. verifikacijske komisije,
c. zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika.

2. Potrditev zapisnika redne letne skupščine z dne 3. 9. 2019.

3. Predstavitev in obravnava poročil za sezono 2019/2020:

a. predsednika SZS,
b. predsednika NO SZS,
c. poročil vseh predsednikov zborov:
• Alpsko smučanje,
• Biatlon,
• Deskanje na snegu,
• Smučanje prostega sloga,
• Smučarski skoki in nordijska kombinacija,
• Tek na smučeh,
• Telemark,
• Združenje učiteljev in trenerjev smučanja,
d. sodniki.

4. Sprejem programskih smernic za sezono 2020/2021:

• Alpsko smučanje,
• Biatlon,
• Deskanje na snegu,
• Smučanje prostega sloga,
• Smučarski skoki in nordijska kombinacija,
• Tek na smučeh,
• Telemark,
• Združenje učiteljev in trenerjev smučanja.

5. Poročila organizacijskih odborov za izvedbo tekmovanj za sezono 2019/2020:

• OO Pokljuka
• OK Zlata Lisica Maribor,
• OK Rogla,
• OK Ljubno,
• OK Pokal Vitranc Kranjska Gora,
• OK Planica.

6. Sprejem revidiranega letnega poročila za poslovno leto 2019.

7. Letna članarina SZS.

8. Razno.


Ljubljana, 16. 9. 2020

Predsednik SZS
Enzo Smrekar


Vabilo >>>
Število glasov >>>
Pooblastilo >>>

Nazaj

Izdelava spletnih strani: Creatim

Copyright © 2007 - 2020 | Smučarska zveza Slovenije | Pravna obvestila | Piškotki | Politika varstva osebnih podatkov