Redna letna skupščina SZS 2019

20.08.2019

Vsi člani in članice (društva)
Smučarske zveze Slovenije – združenja smučarskih panog

V A B I L O
na redno letno skupščino SZS


Spoštovani,

predsednik Smučarske zveze Slovenije – združenja smučarskih panog (v nadaljevanju SZS), skladno z 22. členom veljavnega Statuta, ki ga je SZS sprejela dne 27. 12. 2017, vljudno vabi vse člane in članice (društva) na redno letno skupščino.

Redna letna Skupščina SZS bo potekala v torek, 3. 9. 2019 ob 17. uri v sejni sobi Smučarske zveze Slovenije, Podutiška cesta 146, 1000 Ljubljana.

Registracijska komisija bo delovala v preddverju eno uro pred začetkom skupščine. Gradivo za skupščino bo objavljeno skladno z veljavnim Statutom na spletnih straneh SZS.


DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine, preverjanje sklepčnosti in izvolitev organov skupščine:
a. delovnega predsedstva,
b. verifikacijske komisije,
c. zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika.

2. Potrditev zapisnika redne letne skupščine z dne 20. 9. 2018 (PDF).

3. Predstavitev in obravnava poročil za sezono 2018/2019:
a. predsednika SZS (PDF),
b. predsednika NO SZS (PDF),
c. poročil vseh predsednikov zborov:
• Alpsko smučanje (PDF),
• Biatlon (PDF),
• Deskanje na snegu (PDF),
• Smučanje prostega sloga (PDF),
• Smučarski skoki in nordijska kombinacija (PDF),
• Tek na smučeh (PDF),
• Telemark (PDF),
• Združenje učiteljev in trenerjev smučanja (PDF),
d. sodniki (PDF).

4. Sprejem programskih smernic za sezono 2019/2020:
• Alpsko smučanje (PDF),
• Biatlon (PDF),
• Deskanje na snegu (PDF),
• Smučanje prostega sloga (PDF),
• Smučarski skoki in nordijska kombinacija (PDF),
• Tek na smučeh (PDF),
• Telemark (PDF),
• Združenje učiteljev in trenerjev smučanja (PDF).

5. Poročila organizacijskih odborov za izvedbo tekmovanj za sezono 2018/2019:
• OO Pokljuka (PDF),
• OK Zlata Lisica Maribor (PDF),
• OK Rogla (PDF SP, PDF MSP),
• OK Krvavec (PDF),
• OK Ljubno (PDF),
• OK Pokal Vitranc Kranjska Gora (PDF),
• OK Planica (PDF).

6. Sprejem revidiranega letnega poročila za poslovno leto 2018 (PDF).

7. Volitve nadomestnega člana Častnega razsodišča SZS.

8. Uskladitev Statuta SZS z določili Zakona o nevladnih organizacijah (PDF).

9. Letna članarina SZS (PDF).

10. Razno.


Ljubljana, 20. 8. 2019

Predsednik SZS
Enzo Smrekar


Vabilo >>>
Število glasov >>>
Pooblastilo >>>

Nazaj

Izdelava spletnih strani: Creatim

Copyright © 2007 - 2021 | Smučarska zveza Slovenije | Pravna obvestila | Piškotki | Politika varstva osebnih podatkov