Poziv za vložitev kandidatur za predsednika Zbora za biatlon

17.04.2019

Zbor za biatlon poziva vse svoje redne člane, da v skladu z 20. in 21. členom Statuta SZS ter 27. členom Poslovnika Zbora za biatlon predlagajo kandidate za volitve predsednika Zbora za biatlon (v nadaljevanju kandidat).

Za kandidata lahko kandidira vsak redni član SZS s plačano članarino (Modra kartica) za sezono 2018/2019. Kandidata mora predlagati matično društvo, ki je redni član Zbora za biatlon.

Od kandidata se pričakuje, da izkazuje doseganje kompetenc in znanj s svojim dosedanjim delom, delovnimi izkušnjami ali pridobljenim formalnim znanjem in aktivnim delovanjem v širšem okolju.

Priporočene osebnostne lastnosti in znanja kandidata:

 • vodstvene in organizacijske sposobnosti,
 • visoka stopnja osebne integritete,
 • pogajalske sposobnosti in kritična presoja,
 • dobre komunikacijske sposobnosti,
 • poznavanje zakonodaje in problematike v športu.


Predlog za kandidata za volitve predsednika Zbora za biatlon (v nadaljevanju kandidatura) mora vsebovati sledeče podatke:

 • ime in priimek kandidata
 • rojstne podatke kandidata
 • številko Modre kartice kandidata


V skladu z 21. členom Statuta SZS in 27. členom Poslovnika Zbora za biatlon morajo kandidati h kandidaturi predložiti:

 • Privolitev kandidata za predsednika o strinjanju s kandidaturo.
 • Potrdilo o plačani članarini SZS za sezono 2018/2019 (Modra kartica).
 • Program delovanja panoge biatlon za naslednje obdobje do leta 2022 in strategijo razvoja panoge biatlon.
 • Predlog vsaj polovice kandidatov za izredne člane Zbora za biatlon s podpisano izjavo kandidatov o strinjanju s kandidaturo.


Popolne kandidature za predsednika Zbora za biatlon morajo prispeti na naslov Smučarska zveza Slovenije, Podutiška cesta 146, 1000 Ljubljana najkasneje do ponedeljka, 06.05.2019 s pripisom »NE ODPIRAJ - ZA KANDIDACIJSKO KOMISIJO PANOGE BIATLON«. Nepopolne kandidature in kandidature poslane po roku se bodo štele za neveljavne.


Peter Zupan
Najstarejši zastopnik rednega člana zbora za biatlon

Nazaj

Izdelava spletnih strani: Creatim

Copyright © 2007 - 2021 | Smučarska zveza Slovenije | Pravna obvestila | Piškotki | Politika varstva osebnih podatkov