Vabilo na redno letno skupščino SZS

27.08.2018

Vsi člani in članice (društva)
Smučarske zveze Slovenije – združenja smučarskih panog

V A B I L O
na redno letno skupščino SZS


Spoštovani,
predsednik Smučarske zveze Slovenije – združenja smučarskih panog (v nadaljevanju SZS), skladno z 22. členom veljavnega Statuta, ki ga je SZS sprejela dne 27. 12. 2017, vljudno vabi vse člane in članice (društva) na redno letno skupščino.

Redna letna Skupščina SZS bo potekala v četrtek, 20. 9. 2018 ob 17. uri v sejni sobi Smučarske zveze Slovenije, Podutiška cesta 146, 1000 Ljubljana.

Registracijska komisija bo delovala v preddverju eno uro pred začetkom skupščine.
Gradivo za skupščino bo objavljeno skladno z veljavnim Statutom na spletnih straneh SZS.

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine, preverjanje sklepčnosti in izvolitev organov skupščine:
a. delovnega predsedstva,
b. verifikacijske komisije,
c. zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika.

2. Potrditev zapisnika volilne skupščine z dne 30. 1. 2018. (PDF)

3. Predstavitev in obravnava poročil za sezono 2017/2018:
a. predsednika SZS (PDF),
b. predsednika NO SZS (PDF),
c. poročil vseh predsednikov zborov:
• Alpske discipline (PDF),
• Deskanje na snegu (PDF),
• Smučarski skoki in nordijska kombinacija (PDF),
• Tek na smučeh (PDF),
• Biatlon (PDF),
• Smučanje prostega sloga (PDF),
• Telemark (PDF),
• združenje učiteljev in trenerjev smučanja (PDF),
e. sodniki (PDF).

4. Sprejem programskih smernic za sezono 2018/2019:
• Alpske discipline (PDF),
• Deskanje na snegu (PDF),
• Smučarski skoki in nordijska kombinacija (PDF),
• Tek na smučeh (PDF),
• Biatlon (PDF),
• Smučanje prostega sloga,
• Telemark (PDF),
• Združenje učiteljev in trenerjev smučanja (PDF).

5. Poročila organizacijskih odborov za izvedbo tekmovanj za sezono 2017/2018:
• OK Zlata Lisica Maribor (PDF),
• OK Rogla,
• OK Krvavec (PDF),
• OK Ljubno (PDF),
• OK Pokal Vitranc Kranjska Gora (PDF),
• OK Planica (skoki PDF, teki PDF).

6. Sprejem revidiranega letnega poročila za poslovno leto 2017 (PDF).

7. Imenovanje neodvisnega revizorja za poslovno leto 2018 (PDF).

8. Letna članarina SZS (PDF).

9. Razno.


Ljubljana, 27. 8. 2018


Predsednik SZS
Enzo Smrekar


Vabilo (PDF)

Pooblastilo (PDF)

Število glasov (PDF)


Nazaj

Izdelava spletnih strani: Creatim

Copyright © 2007 - 2022 | Smučarska zveza Slovenije | Pravna obvestila | Piškotki | Politika varstva osebnih podatkov