Razpis volitev ZUTS Slovenije

22.03.2018

Razpis volitev ZUTS Slovenije
21.03.2018

Spoštovani predsednik osnovne organizacije ZUTS,
obveščamo vas, da je Sekretariat ZUTS Slovenije na korespondenčni seji dne 20. 03. 2018 sprejel naslednji;


SKLEP O RAZPISU REDNIH VOLITEV organov ZUTS Slovenije


Za dan volitev se določi 15. 05. 2018


Osnovna organizacija ZUTS Slovenije, ki želi predlagati svojega kandidata za predsednika ZUTS Slovenije, mora na podlagi Pravilnika o volitvah in imenovanju organov ZUTS Slovenije, predlog kandidature vložiti neposredno v pisarni SZS – ZUTS Slovenije, Podutiška cesta 146, 1000 Ljubljana sicer v zaprti kuverti s pripisom – »za volitve predsednika ZUTS«. Predlog kandidature je potrebno skupaj z vsemi zahtevanimi prilogami vložiti najkasneje petnajst dni pred dnevom glasovanja – to je 23. april 2018.
Kot pravočasno prispele kandidature se bodo štele oddane vloge prispele zadnji dan 23. april 2018 do 13. ure.
Na ta dan bo volilna komisija preverila skladnost vloženih kandidatur s pravilnikom o volitvah in imenovanju organov ZUTS Slovenije.
Kot prilogo vam pošiljamo sklep sekretariata o razpisu volitev organov ZUTS Slovenije in obrazec predloga.
Pravilnik o volitvah in imenovanju organov ZUTS Slovenije se nahaja na http://www.sloski.si/ZUTS/Obrazci-dokumenti
S spoštovanjem!

V Ljubljani 22. marec 2018

Predsednik
Dr. Blaž Lešnik


Priloga:
Sklep sekretariata o razpisu volitev organov ZUTS Slovenije
Obrazec predloga

GRADIVO:

Nazaj

Izdelava spletnih strani: Creatim

Copyright © 2007 - 2022 | Smučarska zveza Slovenije | Pravna obvestila | Piškotki | Politika varstva osebnih podatkov