Vabilo na volilno skupščino SZS

15.01.2018

V A B I L O

Vljudno vas vabimo na volilno skupščino Smučarske zveze Slovenije – Združenja smučarskih panog, ki bo

v torek dne, 30.01.2018 ob 17.00 uri
v Austria Trend Hotel Ljubljana (Dvorana Janus)
(Lj-Bežigrad; zraven WTC-ja)
Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine:
- delovnega predsedstva,
- verifikacijske komisije,
- volilne komisije,
- zapisnikarja in dveh overoviteljev zapisnika
2. Potrditev zapisnika redne letne skupščine z dne 20. septembra 2017 (PDF)
3. Poročilo kandidacijske komisije o izvedbi postopka za evidentiranje kandidatov za volitve v organe SZS za novo mandatno obdobje (PDF)
4. Predstavitev kandidata za predsednika SZS za mandatno obdobje 2018-2022
- program dela: Enzo Smrekar (PDF)
5. Volitve predsednika SZS za mandatno obdobje 2018-2022
6. Volitve petih članov Nadzornega odbora za mandatno obdobje 2018-2022
7. Volitve treh članov Častnega razsodišča za mandatno obdobje 2018-2022
8. Seznanitev s predhodno izvoljenimi predsedniki panog, predhodno izvoljenim predstavnikom organizacijskih komitejev tekem Svetovnega pokala v Sloveniji v IO SZS in predstavnikom predsedstva FIS v IO SZS
9. Predlogi in pobude

Vsi delegati razen zakonitih zastopnikov društev so pred sejo skupščine dolžni predložiti pisno pooblastilo s strani zakonitega zastopnika.

Vsi delegati morajo biti v skladu s statutom redni člani SZS. Posamezni član lahko v tekoči smučarski sezoni v organih SZS, na skupščini ali zboru zastopa samo en klub oziroma društvo.

Gradivo za sejo skupščine bo objavljeno na spletni strani SZS najmanj 8 dni pred zasedanjem skupščine.

Prosimo vas, da zagotovite zanesljivo udeležbo vašega delegata.

Lep pozdrav,

Enzo Smrekar
predsednik


Vabilo

Pooblastilo

Število glasov

Parkiranje Austria Trend Hotel

Nazaj

Izdelava spletnih strani: Creatim

Copyright © 2007 - 2022 | Smučarska zveza Slovenije | Pravna obvestila | Piškotki | Politika varstva osebnih podatkov