Razpis za delovno mesto trener regijskega centra.

21.06.2021

Smučarska zveza Slovenije - Zbor za biatlon poziva vse zainteresirane, ki izpolnjujejo razpisane pogoje, da se prijavijo oziroma evidentirajo kot kandidati za zaposlitev v NPŠŠ za panogo biatlon, in sicer za delovno mesto trenerja v Gorenjskem regijskem centru. Priložiti je potrebno vso zahtevano dokumentacijo zapisano v razpisu. Triletni program organiziranosti in delovanja Gorenjskega regijskega centra mora biti izdelan po Navodilih za pripravo programov NPŠŠ.

Kandidat mora kandidaturo predložiti osebno v tajništvu SZS ali poslati priporočeno po pošti na naslov SZS. Kandidatura mora biti predložena v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – kandidatura NPŠŠ panoga biatlon«. V primeru pošiljanja kandidature po pošti, se za pravočasno šteje kandidatura, ki je bila oddana na pošti do vključno 06.07.2021. Komisija bo prijave odpirala in pregledala 8.7.2021.

Veljavne bodo tudi kandidature, ki bodo poslane do istega datuma in ure poslana na email naslov: cjbuimpoAtmptlj/tj . V tem primeru morajo biti priloge ustrezno poimenovane (Program dela, Potrdilo o …) v PDF ali drugi ustrezni obliki, ki se ne dajo urejati.


Razpisni pogoji >>>

Navodila za pripravo programov NPŠŠ >>>

Nazaj

Izdelava spletnih strani: Creatim

Copyright © 2007 - 2021 | Smučarska zveza Slovenije | Pravna obvestila | Piškotki | Politika varstva osebnih podatkov