Stanje in usmeritve pAS glede Covid-19

29.12.2020


Od prvega dne, ko je vlada objavila odlok v katerem organizirana športna vadba kategorij do U16 ni dovoljena so bile s strani SZS sprožene aktivnosti preko OKS in pristojnega ministrstva MIZŠ z namenom po ponovni vzpostavitvi možnosti organizirane športne vadbe za vse starostne kategorije. Hkrati so bile vsakokratne informacije/razlage uredb vlade RS, ki jih je SZS prejela s pojasnili od OKS in MIZŠ nemudoma posredovane regijam in članom Odbora panoge.

Za namen kondicijske vadbe v času ukrepov so na spletu (https://www.sloski.si/alpsko-smucanje/kondicija) od objave ukrepov dostopne vsebine za samostojno vadbo.

Zadnji sestanek z državnim sekretarjem v kabinetu PV in ministrico MIZŠ na temo športne vadbe otrok do U16 je bil v preteklem tednu, ko je bila pobuda SZS, da se v drugi odstavek 2. člena Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti doda izjema: registriranim športnikom skladno z 32. členom ZŠpo-1 v individualnih športih na prostem, zavrnjena. Predlog ni bil sprejet oz. ga ministrica ni podprla z jasnim sporočilom, da dokler so šole zaprte, organiziranega športa otrok ne bo. Kljub zavrnitvi direktor zveze Uroš Zupan in vodstvo panoge nadaljujemo aktivnosti na pristojnih ministrstvih, tudi s ciljem, da se izvajanje športne vadbe pri kateri je potrebna uporaba žičniških naprav uvrsti med izjeme v predmetne odloke.

Usmeritve za nadaljnjo delo:

Takoj po uradnem obvestilu, da lahko društva SZS pričnejo s športnim treniranjem (otroci pod 15. let) stopijo v veljavo priporočila in usmeritve strokovnega sveta panoge za alpsko smučanje o nadaljevanju organizirane vadbe po koncu ukrepov Covid 19 (priloga 1 ). Hkrati se bo preverilo na kakšen način bodo možni prevozi oseb (otrok) v kombiniranih vozilih za predmetno obdobje (npr pogoji 5 otrok + 1 voznik, maske…).

Glede pogojev za prehod državne meje s sosednjimi državami za namen izvajanja treninga kategorij do U16 - treningi v Avstriji, Italiji se spremlja odloke pristojnih inštitucij sosednih držav (glej spletno stran www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/  in www.policija.si/nase-naloge/nadzor-drzavne-meje/prehajanje-drzavne-meje-med-epidemijo-zaradi-koronavirusa ).

Po uradnem obvestilu, da lahko pričnemo s športnim treniranjem (otroci pod 15. let) bo v smislu vprašanj kje v RS bo možnost izvajati organizirano športno vabo, stopil v veljavo dogovor z upravljavci (priloga 2 ) s kontaktnimi osebami, kjer je navedeno na katerih smučiščih in pod kakšnimi pogoji, bo možno izvajati organizirano vadbo in trening (tudi v primeru, da bodo smučišča zaprta za rekreativno smučanje).

Ob znanih izhodiščih zgornjih navedb in upoštevanju navodil strokovnega sveta za alpsko smučanje, kdaj in pod kakšnimi pogoji začeti s tekmovanji, bo tekmovalna komisija objavila tekmovalni koledar in predlagala izvajanje tekmovanj ob upoštevanju (navodil SZS/NIJZ priloga 3).

Še naprej se bomo trudili za dobrobit alpskega smučanja in vam hkrati želimo srečno in zdravo novo leto 2021!

Iztok Klančnik, predsednik panoge za alpsko smučanje SZS

 

Priloge:

Priloga 1: usmeritve strokovnega sveta kdaj, kako in na kakšen način začeti z vadbo po koncu prekinitve.

Priloga 2: seznam kontaktnih oseb in smučišč, kjer so sklenjeni dogovori, da bo možno izvajati organizirano vadbo in trening (tudi v primeru, da bodo smučišča zaprta za rekreativno smučanje).

Priloga 3: Covid 19 protokol tekmovanj pAS

Nazaj

Izdelava spletnih strani: Creatim

Copyright © 2007 - 2021 | Smučarska zveza Slovenije | Pravna obvestila | Piškotki | Politika varstva osebnih podatkov