Prošnja za sprostitev tekmovalnega smučarskega športa otrok od 10. leta naprej

23.12.2020

REPUBLIKA SLOVENIJA
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Masarykova cesta 16
1000 Ljubljana

dr. Simona Kustec, ministrica


Ljubljana, 22. 12. 2020


ZADEVA: Prošnja za sprostitev tekmovalnega smučarskega športa otrok od 10. leta naprej


Spoštovani,

Smučarska zveza Slovenije – Združenje smučarskih panog, je zveza smučarskih društev iz Republike Slovenije, ki združuje več smučarskih panog (alpsko smučanje, smučarski skoki, tek na smučeh in nordijska kombinacija, biatlon, smučanje prostega sloga, deskanje na snegu, telemark smučanje in smučanje invalidov) ter Združenje trenerjev in učiteljev smučanja. V takšni sestavi predstavljamo največjo panožno športno zvezo v Sloveniji, ki bi v tem času morala biti v začetku vrhunca izvajanja programov, ki intenzivno trajajo do konca meseca marca oziroma slabe štiri mesece.

Skupaj imamo registriranih 1.600 tekmovalcev, ki trenirajo in tekmujejo pod okriljem Smučarske zveze Slovenije. Glede na trenutni Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti, pa programe izvajamo le z 15 % športnikov ali drugače, od 20. 10. 2020 dalje je 85 % naših športnikov brez situacijske vadbe, ki je v tem obdobju leta najbolj pomembna oziroma v večini primerov sploh edino mogoča. 

Individualni trening fizične vadbe, ki ga sicer športniki opravljajo bodisi doma ali v domačem naravnem okolju, je daleč od primarne situacijske vadbe. Ta je namreč pogojena z uporabo specifične infrastrukture in snega hkrati, ki pa brez prehajanja občinskih meja seveda ni možna.

Slovenska smučišča (Kranjska Gora, Krvavec, Mariborsko Pohorje, Kope, Soriška Planina…) imajo v tem trenutku dovolj snežne odeje in obratujejo znotraj dovoljenih odlokov. Sprostitev prehajanja občinskih mej tudi za ostale kategorije registriranih smučarjev, bi pomenila možnost uporabe te infrastrukture alpskim smučarjem, deskarjem na snegu, telemark smučarjem in smučarjem prostega sloga.

Za potrebe usposabljanja strokovnih smučarskih kadrov (ZUTS) pa je skladno s protokolom poučevanja smučanja v primerih epidemioloških pojavov pripravljeno smučišče Krvavec.

Prav tako pa so že pripravljene tekaške proge na Pokljuki in v Planici in bi sprostitev prehoda občinskih meja omogočila vadbo tudi smučarjem tekačem, nordijskim kombinatorcem in biatloncem. 

Glede na zgornje ugotovitve in dejstva prosimo oziroma želimo, da ne glede na trenutno veljavni »Načrt sproščanja ukrepov ob pojenjanju epidemije COVID 19«, sprostite oziroma naredite izjemo za prehod občinskih meja vsem trenutno registriranim tekmovalcem in strokovnim delavcem pri Smučarski zvezi Slovenije ter s tem omogočite športno udejstvovanje otrokom starejšim od 10 let.

Prepričani smo, da v primeru sprostitve občinskih meja, takšen ukrep nikakor dodatno ne bo ogrožal niti zdravja naših športnikov kot tudi ne ostalih državljanov, za kar podajamo dodatne argumente in sicer:
- pri vseh smučarskih panogah gre za izvajanje individualnega športa na prostem,
- vsi smučarji so ustrezno zaščiteni (rokavice, čelade ali kape in očala), obvezno pa bodo nosili ustrezne zaščitne maske,
- pri vseh posamičnih panogah smučarji smuči ali snežne deske, ki že same po sebi pomenijo fizično prepreko zbliževanja ali drugače povedano, onemogočajo približevanje na manj kot 2 m,
- vsi smučarji same žičniške naprave uporabljajo skladno s priporočili oziroma navodili NIJZ,
- dostop smučarjev do infrastrukture se izvaja znotraj zaključene skupine, z največ 6 osebami v posamičnem kombiju,
- tekom dosedanjega procesa športne vadbe znotraj trenutno veljavnih odlokov Vlade RS, nismo imeli primera širjenja oziroma prenosa okužb s COVID 19,
- vse sosednje alpske države (Avstrija, Italija) omogočajo smučarsko vadbo vsem tekmovalcem starejšim od 10 let, torej enako kot v tem dopisu predlagamo mi.

Trenutno je v veljavi Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti (Uradni list RS, št. 181/20), ki v 2. členu prepoveduje športno gibalno dejavnost in proces športne vadbe, razen:
- športnikom z nazivom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda iz prvega odstavka 33. člena ZŠpo-1,
- poklicnim športnikom, starejšim od 15 let, ki so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu, pristojnemu za šport.

Predlagamo, da se v drugi odstavek 2. člena Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti doda izjema:

registriranim športnikom skladno z 32. členom ZŠpo-1 v individualnih športih na prostem.

Z dodano izjemo bi registriranim športnikom skladno z 32. členom ZŠpo-1 omogočili športno vadbo v individualnih športih na prostem, saj bi posledično tudi za njih veljala izjema o ne uporabljanju odlokov, ki določajo omejitve zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19. Kot smo že zapisali pa se v primeru individualnih športov lahko povsem upoštevajo navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom COVID-19.

Naš šport je neločljivo povezan z zimskim letnim časom in izgubljene sezone ne bo mogoče nadoknaditi. V zelo občutljivem motoričnem razvoju otrok, ta izgubljena sezona lahko pomeni nepopravljivo škodo celotni generaciji otrok, tudi kasneje v absolutni kategoriji. Za nas, športne delavce, ki smo v službi  športa in športnikov, je to vsekakor nesprejemljivo. Predvsem ko to velja le za slovenske smučarje, ki že sicer delujejo v manj ugodnem okolju in pogojih, primerjalno z drugimi alpskimi, skandinavskimi in severnoameriškimi državami.

Glede na trenutni trend okužb, ki se nikakor ne spušča, se bojimo, da v želeno oranžno cono ne bomo prišli še kar nekaj časa, ki pa je kot rečeno v našem primeru nenadomestljiv.

Zato lepo prosimo za hitro obravnavo, pri čemer še enkrat poudarimo tudi praktično rešitev nadzora izjeme v primeru sprostitve, in sicer v obliki naše članske modre kartice z registracijsko kodo tekmovalcev in strokovnih delavcev.  

Športni pozdrav,

Uroš Zupan
direktor

Nazaj

Izdelava spletnih strani: Creatim

Copyright © 2007 - 2021 | Smučarska zveza Slovenije | Pravna obvestila | Piškotki | Politika varstva osebnih podatkov