Najava dogodka

17.03.2020

Objavljamo najavo dogodka tečaja usposabljanja Strokovni delavec 1 - športno treniranje - smučarski skoki - 1.stopnja, ki je namenjena zgolj predavateljem in ne prijavi udeležencev na tečaj, ki sledi kasneje.

NAJAVA DOGODKA

POVABILO PREDAVTELJEM, DEMONSTRATORJEM

PREDVIDEN URNIK IN PREDMETNIK 

Oseba, ki se ima za kompetentnega predavatelja/demonstratorja se javi na razpis na način kot je opredeljeno v povabilu za sodelovanje, ki jo bodisi oddate po e-pošti ali osebno na SZS. Ob prijavi pa mora priložiti svoj življenjepis in dokazila o izpolnjevanju vseh referenc, ki se zahtevajo za nosilca oz. predavatelja posebnih vsebin po veljavnem programu. Predavatelj splošnih vsebin mora predložiti diplomo in formalne oziroma neformalne reference s predmetnega področja. 

Rok za prijavo predavateljem poteče, 25.3.2020

OBRAZEC ZA PRIJAVO PREDAVATELJA,DEMONSTRATORJA

Obrazcu je potrebno priložiti naslednje:

  • CV-življenjepis
  • obvezne vsebine: reference: izobrazba, pridobljena po javnoveljavnem študijskem programu najmanj druge stopnje oziroma izobrazba, katere raven v skladu z zakonom ustreza izobrazbi, pridobljeni po javnoveljavnem študijskem programu druge stopnje, formalne oziroma neformalne reference s področja posamezne obvezne vsebine
  • posebne vsebine: reference: nosilec posameznega predmeta, mora imeti izobrazbo, ki daje kompetence na področju športa, pridobljeno po javno veljavnem višješolskem študijskem programu ali javno veljavnem študijskem programu prve ali druge stopnje oziroma izobrazbo, katere raven v skladu z zakonom ustreza izobrazbi, pridobljeni po javno veljavnem študijskem programu prve ali druge stopnje. Predavatelj, ki ni nosilec posameznega predmeta, mora imeti izobrazbo pridobljeno po javnoveljavnem srednješolskem programu najmanj 5. stopnje izobrazbe in imeti strokovno usposobljenost Strokovni delavec 2, športno treniranje, smučarski skoki, 2. stopnja.
  • demonstrator: aktiven ali neaktiven tekmovalec v smučarskih skokih ali nordijski kombinaciji s SLO kodo

Nazaj

Izdelava spletnih strani: Creatim RP

Copyright © 2007 - 2020 | Smučarska zveza Slovenije | Pravna obvestila | Piškotki | Politika varstva osebnih podatkov