Objavljen razpis MIZŠ za NPŠŠ 2020 - 202

14.01.2020

Glede na objavljen razpis MIZŠ, pozivamo vse zainteresirane, ki izpolnjujejo razpisane pogoje, da se prijavijo oziroma evidentirajo kot kandidati za zaposlitev v NPŠŠ za panogo tek na smučeh.

Prijavi je potrebno priložiti vso zahtevano dokumentacijo, ki je zapisana v dokumentu Kriteriji panoge tek na smučeh za zaposlitev trenerjev NPŠŠ 2020-2024 ter štiriletni program organiziranosti in delovanja NPŠŠ. Program mora biti izdelan po Navodilih MIZŠ za pripravo programov NPŠŠ.

Kandidati morajo kandidaturo predložiti osebno v tajništvu SZS ali poslati priporočeno po pošti na naslov SZS. Kandidatura mora biti predložena v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – kandidatura NPŠŠ panoga tek na smučeh«. V primeru pošiljanja kandidature po pošti, se za pravočasno šteje kandidatura, ki je bila oddana na pošti do ponedeljka, 20.01.2020 do 12.00 ure. Komisija bo prijave odpirala in pregledala v torek, 21.1.

Veljavne bodo tudi kandidature, ki bodo poslane do istega datuma in ure poslana na e-mail naslov: kp{f/lmfnfodjdAtmptlj/tj. V tem primeru morajo biti priloge ustrezno poimenovane (Program dela, Potrdilo o …) v PDF ali drugi ustrezni obliki, ki se ne dajo urejati.

Priloga:

Povezava:  https://www.sloski.si/smucarska-zveza/razpisi/npss-2020-2024.

Nazaj

Izdelava spletnih strani: Creatim

Copyright © 2007 - 2020 | Smučarska zveza Slovenije | Pravna obvestila | Piškotki | Politika varstva osebnih podatkov