MIZŠ je objavil razpis za sofinanciranje strokovno izobraženih delavcev NPŠŠ

13.01.2020

Izvršilni odbor SZS je potrdil Kriterije panoge biatlon za zaposlitev trenerjev v NPŠŠ 2020-2024, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo sklep o določitvi števila sofinanciranih strokovno izobraženih delavcih NPŠŠ.

Zbor za biatlon tako poziva vse zainteresirane, ki izpolnjujejo razpisane pogoje, da se prijavijo oziroma evidentirajo kot kandidati za zaposlitev v NPŠŠ za panogo biatlon. Priložiti je potrebno vso zahtevano dokumentacijo zapisano v dokumentu Kriteriji panoge biatlon za zaposlitev trenerjev NPŠŠ 2020-2024 ter štiriletni program organiziranosti in delovanja NPŠŠ. Program mora biti izdelan po Navodilih za pripravo programov NPŠŠ.

Kandidat mora kandidaturo predložiti osebno v tajništvu SZS ali poslati priporočeno po pošti na naslov SZS. Kandidatura mora biti predložena v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – kandidatura NPŠŠ panoga biatlon«. V primeru pošiljanja kandidature po pošti, se za pravočasno šteje kandidatura, ki je bila oddana na pošti do ponedeljka, 20.01.2020 do 12.00 ure. Komisija bo prijave odpirala in pregledala v torek, 21.1.

Veljavne bodo tudi kandidature, ki bodo poslane do istega datuma in ure poslana na email naslov: cjbuimpoAtmptlj/tj . V tem primeru morajo biti priloge ustrezno poimenovane (Program dela, Potrdilo o …) v PDF ali drugi ustrezni obliki, ki se ne dajo urejati.


Sklep o dolocitvi stevila sofinanciranih strokovno izobrazenih delavcev v programu nacionalnih panoznih sportnih sol za posamezno sportno panogo za obdobje 2020-2024

Kriteriji za razvrstitev trenerjev v program NPŠŠ v panogi biatlon

Navodila za pripravo programov panožnih športnih šol

Nazaj

Izdelava spletnih strani: Creatim RP

Copyright © 2007 - 2020 | Smučarska zveza Slovenije | Pravna obvestila | Piškotki | Politika varstva osebnih podatkov