Po Skupščini Smučarske zveze Slovenije

24.06.2011
Ljubljana – V prostorih Krke d.d. na Dunajski cesti je v sredo potekala redna letna Skupščina Smučarske zveze Slovenije. Skupščina se je začela ob 17.30, ko so bili izvoljeni organi skupščine; delovno predsedstvo, verifikacijska komisija ter zapisnikar in dva overovitelja zapisnika, temu pa je sledila  potrditev zapisnika izredne letne skupščine z dne 3. novembra 2010. Za tem je predsednik Tomaž Lovše podal poročilo o delu SZS v sezoni 2010/2011, čemur je sledil sprejem revidiranega letnega poročila za poslovno leto 2010 in imenovanje neodvisnega revizorja za poslovno leto 2011.Direktor SZS mag. Matija Vojsk je v svojem poročilu za preteklo sezono in planu za novo predstavil naslednje poudarke:

Povzetek opravljenega v minuli sezoni na poslovnem delu:
•    Odprava ugotovljenih pomanjkljivosti iz revizijskega pregleda
•    Finančna konsolidacija in aktiviranje poslovnih priložnosti
•    Racionalizacija delovanja podpornih služb in podpora delovanju panog
•    Zagotovitev transparentnosti delovanja
•    Zmanjšanje števila direktorjev
•    Prenova statuta in drugih aktov
•    Sklenitve številnih novih pogodb s pokrovitelji in opremljevalci
•    Kljub višjim odhodkom z novimi prihodki in aktiviranjem novih poslovnih priložnosti sezono uspešno finančno zaključili

Prejemki poslovodstva so za 2011 ob hkratni rasti odhodkov SZS načrtovani kot 21 odstotnih točk nižji kot v letu 2010 in 15 od leta 2009.Ključne prioritete:
•    Nadaljevanje finančne konsolidacije SZS
•    Prilagoditev zaostrenim pogojem poslovanja in racionalizacija delovanja (tudi obvladovanje stroškov dela: tako na poslovni podpori kot na panogah in v organizacijskih enotah)
•    Krepitev odnosov s pokrovitelji in opremljevalci
•    Aktivnejše komuniciranje tudi z internimi javnostmi (športniki, ekipe, zaposleni, a tudi društva) za zagotovitev obveščenosti
•    Utrditev profesionalne odgovornosti za delo (zaposlenih in pogodbenih sodelavcev) in dosledna uveljavitev Etičnega kodeksa SZS
•    Nove storitve za člane
•    Izboljšanje ugleda in krepitev zaupanja javnosti in pokroviteljev
•    Krepitev strokovnega dela, združitev strokovnih potencialov
•    Strokovna in finančna podpora društvom (sredstva, prenesena društvom, v sezoni 2010/11 znašala 325.000 EUR)
•    Vlaganje v novostiMag. Matija Vojsk je navedel prepričanje, da mora SZS formalnim spremembam slediti tudi s spremembami v ravnanju na vseh ravneh. Pri tem moramo upoštevati soodvisnost prihodkov od doseženih tekmovalnih rezultatov, a hkrati tudi potrebo po vlaganjih v razvoj prihajajočih rodov in panog.

Na skupščini so bili izvoljeni tudi trije člani Nadzornega odbora SZS, predlagani s strani klubov. Le-ti so Roman Mazi, Jože Javornik in Bogdan Plaznik. Poleg tega sta bila v Nadzorni odbor izvoljena še Drago Bahun iz podjetja Gorenje d.d. in Varja Dolenc iz Nove Ljubljanske Banke kot predstavnika pokroviteljev. Dnevni red je potekal po predvidenih petnajstih točkah.Skupščina se je zaključila s podelitvijo priznanj SZS po sezoni 2010/2011. Udeleženci so zaploskali številnim prejemnikom priznanj.  Kip bloškega smučarja za izjemne dosežke v sezoni so prejeli Tina Maze, Petra Majdič, ekipa smučarjev skakalcev in Rok Marguč. Za tem so bile podeljene še plakete bloških smučarjev za najuspešnejše tekmovalke in tekmovalce v sezoni ter kipci bloških smučarjev za življenjsko delo v smučarskem športu, ki so jih prejeli g. Zvonimir Borštnar, g. Stanislav Valant in g. Jaroslav Kalan.Temu je sledila  še podelitev plaket bloškega smučarja, podelitev zlatih, srebrnih in bronastih Plaket Smučarske zveze Slovenije za dolgoletno uspešno delo v smučarskem športu, podelitev priznanj za najuspešnejša smučarsko društva – klube za sezono, posebno priznanje ob jubileju kluba in posebno priznanje za uspešno organizacijo tekem svetovnega pokala.

FOTOGALERIJA >>>

Foto: Matevž Peršin
Nazaj

Izdelava spletnih strani: Creatim

Copyright © 2007 - 2021 | Smučarska zveza Slovenije | Pravna obvestila | Piškotki | Politika varstva osebnih podatkov