Poziv za vložitev kandidatur za predsednika Zbora in Odbora panoge za deskanje na snegu

05.12.2017

POZIV

Smučarskim društvom in klubom, da sodelujejo v postopku evidentiranja in kandidiranja svojih članov za predsednika Zbora in Odbora panoge za deskanje na snegu

Odbor panoge za deskanje na snegu pri Smučarski zvezi Slovenije poziva vse svoje redne člane (društva in klube), da v skladu z 20. in 21. členom Statuta  SZS predlagajo kandidate za volitve predsednika zbora in odbora panoge za deskanje na snegu za mandatno obdobje 2018 - 2022.

Za kandidata za volitve za predsednika panoge lahko kandidira vsak redni član SZS s plačano članarino (Modra kartica)  za sezono 2017/2018. Kandidata mora predlagati matično društvo oz. klub.

Predlog mora vsebovati sledeče podatke:

  • ime in priimek;
  • rojstne podatke in
  • številko Modre kartice


Od kandidata se pričakuje, da izkazuje doseganje kompetenc in znanj s svojim dosedanjim delom, delovnimi izkušnjami ali pridobljenim formalnim znanjem ter aktivnim delovanjem v širšem okolju.

Priporočene osebnostne lastnosti in znanja:

  • vodstvene in organizacijske sposobnosti,
  • visoka stopnja osebne integritete,
  • pogajalske sposobnosti in kritična presoja,
  • dobre komunikacijske sposobnosti,
  • poznavanje zakonodaje in problematike v športu.


Kandidat mora predložiti h kandidaturi program delovanja  panoge  za naslednje štiriletno olimpijsko obdobje s programom dela in strategijo razvoja panoge. V skladu z 21. členom Statuta morajo predložiti predlog vsaj polovico kandidatov za člane odbora panoge.

Kandidat mora predložiti potrdilo o nekaznovanosti. K prilogi je potrebno dodati  podpisano izjavo, da se kandidat strinja s kandidaturo.

Popolne kandidature morajo prispeti na naslov Smučarska zveza Slovenije, Podutiška cesta 146, 1000 Ljubljana najkasneje do 05.01.2018 do 12. ure s pripisom »NE ODPIRAJ - ZA KANDIDACIJSKO KOMISIJO PANOGE ZA DESKANJE NA SNEGU«. Nepopolne kandidature in kandidature poslane po roku se bodo štele za neveljavne.

Ljubljana, 04.12.2017

Samo Štante
Predsednik Zbora in Odbora
panoge deskanja na snegu pri
Smučarski zvezi Slovenije


POZIV >>>


Nazaj

Izdelava spletnih strani: Creatim RP

Copyright © 2007 - 2018 | Smučarska zveza Slovenije | Pravna obvestila | Piškotki | Politika varstva osebnih podatkov