ZUTS - Predstavitev

PREDSTAVITVENO GRADIVO IN REALIZACIJA PROGRAMA DELOVANJA ZUTS SLOVENIJE V MANDATNEM OBDOBJU

PRESENTATION BOOK

Združenje učiteljev in trenerjev smučanja (ZUTS) Slovenije je najštevilčnejše športno strokovno združenje v slovenskem prostoru, saj v svojih vrstah združuje preko 3300 aktivnih učiteljev in trenerjev različnih smučarskih panog. Ustanovljeno je bilo že leta 1936, že vrsto let pa deluje v okviru Smučarske zveze Slovenije. Skozi čas se je naše delovanje razširilo na sedem komisij, ki predstavljajo različne pojavne oblike smučanja - alpsko smučanje, deskanje na snegu, tek na smučeh in NHT, telemark smučanje, smučanje prostega sloga, smučarske skoke in biatlon.

Zavedamo se, da je implementacija znanja v strokovno delo izrednega pomena za kvaliteto naših kadrov, ki delujejo na terenu. Dobri, kvalitetni in zaupanja vredni demonstratorji, posodobljena strokovna literatura, dobra organizacija tečajev in seminarjev in še kaj so naše glavni atributi, zaradi katerih lahko rečemo, da usposabljamo dobre učitelje in trenerje smučanja. Tako so ob alpskem smučanju visoko stopnjo razvitosti in tudi zametke množičnosti začele dosegati tudi druge smučarske discipline - deskanje na snegu, tek na smučeh, telemark smučanje, smučanje prostega sloga… Demonstratorji ZUTS aktivno sodelujejo s tekmovalnimi selekcijami in klubi SZS pri treningih tehnike, program slovenske nacionalne šole smučanja pa uspešno predstavljajo tudi v tujini, kjer sodimo med v družbo najbolj cenjenih smučarskih držav.

K širši in učinkovitejši promociji smučarskega športa si prizadevamo na različne načine. Velik poudarek dajemo različnim promocijskim projektom in drugim akcijam, s katerimi skušamo smučarski šport ljudem približati s pomočjo zabavnih smučarskih dogodkov, koristnih nasvetov slovenskih demonstratorjev, predstavitvami skupinskega smučanja in tudi drugače. Z uvajanjem posodobljenih programov usposabljanja želimo k organiziranemu učenju smučanja vzpodbuditi prav vse - najmlajše v obliki povezovanja z vrtci, nekoliko večje pa s šolami in drugimi vzgojno izobraževalnimi inštitucijami. V korist smučarskega športa se trudimo v vseh pogledih. To smo dokazali tudi z mnogimi izdanimi strokovnimi publikacijami, ki bogatijo zbirko naše strokovne smučarske literature.

Kvaliteta in obseg našega delovanja sta odvisna tudi od sodelovanja z našimi sponzorji, opremljevalci in drugimi podporniki smučarskega znanja. Aktivna promocija smučarskega športa in s tem podjetij in različnih znamk preko demonstratorskih vrst našim partnerjem odpira možnost intenzivnejšega stika s skupno 93 Osnovnimi organizacijami ZUTS, v katere so včlanjeni vsi naši strokovnih kadri.

Kljub nezavidljivim časom se smučarskega športa lotevamo z veseljem in s polno mero optimizma. Pri tem so nam v pomoč tradicija, slovenski ponos in pozitivna energija vseh, ki delajo v dobro športa…

Smučanje vselej in vsakomur ponuja mnogo lepega. Zato vas vabimo, da se nam pridružite prav v tisti različici, ki najbolj ustreza vam…

Literaratura in gradivo:

 • Lešnik B., Žvan M. (2007): "Naše smučine", Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije, Ljubljana
 • Pišot R., Videmšek M., (2004): "Smučanje je igra", Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije, Ljubljana
 • Lešnik B., Žvan M. (2007): "Žepni priročnik za učitelje alpskega smučanja", Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije, Ljubljana
 • Marušič T. (2006): "Slovensko smučarsko pravo in varnost na smučiščih", Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije, d.o.o., Ljubljana
 • Guček A., Videmšek D. s sodelavci, (2002): "Smučanje danes", Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije, Ljubljana- Povzetki "Smučanje danes":
  - Žepni priročnik: Alpsko smučanje
  - Žepni priročnik: Deskanje na snegu
 • Guček A., (2004): "Sledi smučanja po starem", Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije, Ljubljana
 • DVD Smučanje danes
 • DVD Smučanje je igra

Cene: (Glej cenik ZUTS)

Vso literaturo in gradivo je mogoče dobiti na Smučarski zvezi Slovenije v pisarni ZUTS, Podutiška cesta 146, 1000 Ljubljana, po tel. (01) 513 68 08 ali {vutAtmptlj/tj/

Izdelava spletnih strani: Creatim

Copyright © 2007 - 2021 | Smučarska zveza Slovenije | Pravna obvestila | Piškotki | Politika varstva osebnih podatkov