Vabilo na redno letno skupščino SZS

20.09.2017


Vsi člani in članice (društva)
Smučarske zveze Slovenije
– združenje smučarskih panog

V A B I L O
na redno letno skupščino SZS, 20.09.2017


Spoštovani,

predsednik Smučarske zveze Slovenije – Združenje smučarskih panog (v nadaljevanju SZS) vse člane in članice (društva) skladno z 22. členom veljavnega Statuta, ki ga je SZS sprejela dne 03.07.2012 vljudno vabi vse člane in članice (društva) na redno letno skupščino.

Redna letna Skupščina SZS bo potekala dne 20.09.2017 ob 17.00 uri v konferenčni dvorani na sedežu podjetja Slovenske železnice d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana (vhod iz Pražakove ulice).

Registracijska komisija bo delovala v preddverju eno uro pred začetkom skupščine.
Gradivo za skupščino bo objavljeno skladno z veljavnim Statutom na spletnih straneh SZS.


DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine, preverjanje sklepčnosti in izvolitev organov skupščine:
a. delovnega predsedstva,
b. verifikacijske komisije,
c. zapisnikarja in dveh overoviteljev zapisnika.

2. Potrditev zapisnika redne letne skupščine z dne 23.6.2016. (PDF)

3. Predstavitev in obravnava poročil za sezono 2016/2017:
a. predsednika SZS, (PDF)
b. predsednika NO SZS, (PDF)
c. poročil vseh predsednikov zborov:
• Alpske discipline, (PDF)
• Deskanje na snegu, (PDF)
• Smučarski skoki in nordijska kombinacija, (PDF)
• Tek na smučeh, (PDF)
• Biatlon, (PDF)
• Smučanje prostega sloga, (PDF)
• Telemark, (PDF)
c. združenje učiteljev in trenerjev smučanja, (PDF)
d. sodniki. (PDF)

4. Sprejem programskih smernic za sezono 2017/2018:
• Alpske discipline, (PDF)
• Deskanje na snegu, (PDF)
• Smučarski skoki in nordijska kombinacija, (PDF)
• Tek na smučeh, (PDF)
• Biatlon, (PDF)
• Smučanje prostega sloga, (PDF)
• Telemark, (PDF)
• Združenje učiteljev in trenerjev smučanja. (PDF)

5. Poročila organizacijskih odborov za izvedbo tekmovanj za sezono 2016/2017:
• OO Pokljuka, (PDF)
• OK Zlata Lisica Maribor, (PDF)
• OK Rogla, (PDF)
• OK Krvavec, (PDF)
• OK Ljubno, (PDF)
• OK Pokal Vitranc Kranjska Gora, (PDF)
• OK Planica. (PDF)

6. Sprejem revidiranega letnega poročila za poslovno leto 2016. (PDF)

7. Imenovanje neodvisnega revizorja za poslovno leto 2017. (PDF)

8. Potrjevanje sprememb Statuta. (PDF)

9. Letna članarina SZS. (PDF)

10. Razno.Ljubljana, 06.09.2017

Predsednik SZS
Enzo Smrekar


Vabilo (pdf)

Pooblastilo (pdf)

Število glasov (pdf)


Nazaj

Izdelava spletnih strani: Creatim RP

Copyright © 2007 - 2018 | Smučarska zveza Slovenije | Pravna obvestila | Piškotki | Politika varstva osebnih podatkov