Redna letna skupščina SZS

15.06.2016


Vsi člani in članice (društva)

Smučarske zveze Slovenije

– združenje smučarskih panog

V A B I L O

na redno letno skupščino SZS, 23.6.2016

Spoštovani,

predsednik Smučarske zveze Slovenije – Združenje smučarskih panog (v nadaljevanju SZS) vse člane in članice (društva) skladno z 22. členom veljavnega Statuta, ki ga je SZS sprejela na seji dne 03.07.2012 vljudno vabi vse člane in članice (društva) na redno letno skupščino.

Redna letna Skupščina SZS bo potekala dne 23.06.2016 ob 17:00 uri vkonferenčni dvorani na sedežu podjetja Slovenske železnice d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana (vhod iz Pražakove ulice).

Registracijska komisija bo delovala v preddverju recepcije od 16:00 dalje.

Gradivo za skupščino bo objavljeno skladno z veljavnim Statutom na spletnih straneh SZS.

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine, preverjanje sklepčnosti in izvolitev organov skupščine:
a. delovnega predsedstva,
b. verifikacijske komisije,
c. zapisnikarja in dveh overoviteljev zapisnika

2. Potrditev zapisnika redne letne skupščine z dne 23.6.2015 (PDF)

3. Predstavitev in obravnava poročil:
a. predsednika SZS (PDF)
b. poročil vseh predsednikov zborov (PDF)
c. letnega poročila SZS za leto 2015 (PDF), poročilo neodvisnega revizorja (PDF)

4. Imenovanje neodvisnega revizorja za poslovno leto 2016 (PDF)

5. Poročila organizacijskih odborov za izvedbo tekmovanj za sezono 2015/2016 (PDF)

6. Potrjevanje višine letne članarine (PDF)

7. Potrjevanje novega predloga Statuta SZS (PDF)

8. Razno


Ljubljana,

Predsednik SZS
Enzo SmrekarVabilo (PDF)

Pooblastilo (PDF)

Število glasov (PDF)

Nazaj

Izdelava spletnih strani: Creatim RP

Copyright © 2007 - 2018 | Smučarska zveza Slovenije | Pravna obvestila | Piškotki